Гу

https://www.360cities.net/image/gu-16-asia

https://www.360cities.net/image/gu7

https://www.360cities.net/image/gu-10-asia